”Bygdegården är den naturliga mötesplatsen i närmiljön. Bygdegården, som kan heta bygdegård, bystuga, medborgarhus eller något annat,  är en allmän samlingslokal, öppen för alla – för barn, ungdomar, vuxna, för familjer, föreningar, företag och alla andra, förutsatt att värderingsgrunden är demokratisk.
Som mötesplats är bygdegården en groningsgrund för demokratin. Vi människor behöver möta varandra och få tillfälle att talas vid, för att kunna forma förslag och fatta beslut om vår nutid och framtid. Därför behöver vi också rum, där vi kan mötas, samtala och skapa. Därför behöver vi allmänna samlingslokaler – bygdegårdar – som ger oss friheten att ta initiativ och som ger närmiljön liv och innehåll.”
Bygdegårdarnas Riksförbund

Hedekas Bygdegården hyrs ut för möten och evenemang. 
Bygdegården kan du hyra för privat fest, bröllop, dop, barnkalas, minnesstunder, kursverksamheter och styrelsemöten med mera. 

Hedekas Bygdegård förvaltas av den ideella Sörbygdens Samhällsföreningen.

Bokning av Bygdegården 

Ring 073- 062 89 89 om du vill boka bygdegården.

Uthyrning bygdegården och Arena

Medlem privat evenemang – 1100 kr/dag
Icke medlem privat evenemang -1250 kr/dag
För att få priset för Kommersiella evenemang – kontakta föreningen

Uthyrning av Arenan – 1250 kr.
Då ingår tillgång till toaletter i bygdegården.

Uthyrning enbart kafedelen

Medlem privatevenemang 450 kr/dag
Icke medlem privatevenemang 550 kr/dag