Den 23 april 2022 invigdes Hedekas biblioteks nya lokaler.
Välkommen att låna böcker.

Kontaktuppgifter Hedekas bibliotek
Adress: Dinglevägen 1, Hedekas
Telefon: 0524-181 00
E-post: biblioteket@munkedal.se
På bibliotekens gemensamma webbplats bibliotek.ranrike.se kommer Hedekas biblioteks öppettider att uppdateras: https://bibliotek.ranrike.se/-/hedekas-bibliotek…

Att låna på biblioteken är gratis, men föra att det hela ska fungera bra finns regler som alla måste följa:

  • Lånekort kan du få från det du fyller 6 år. För omyndigt barn måste målsman fylla i en ansökningsblankett.
  • Första lånekortet är kostnadsfritt. Ett ersättningskort får du mot en avgift.
  • Alla lån som görs på ett lånekort är kortinnehavaren personligen ansvarig för. Låna därför aldrig ut ditt kort. Anmäl omedelbart förlust av kortet till ditt bibliotek.
  • Lånetiden är normalt 4 veckor.
  • Du får gärna ställa dig i kö för en bok som är utlånad. Vi meddelar dig när du kan hämta den.
  • Varje gång du lånar om eller återlämnar ett media för sent får du en skuld till biblioteket som kvarstår till den betalas.
  • Om du slarvar bort eller förstör ett media får du ersätta det.
  • Det är endast aktuella lån som är registrerade i vår dator. När du har lämnat tillbaka en bok kan ingen se att du har haft den.
  • Du blir avstängd från vidare lån om skulden är 100,00kr och däröver. Avstängningen gäller tills hela skulden är betald.