Stiftelsen är till förmån för barn och ungdom, upp till en ålder av 25 år, mantalsskrivna i Hede församling i Munkedals kommun, vilka välkomnas att söka medel ur fonden i enlighet med följande. 

Anslag ur fonden kan utgå som premier, stipendier och eller bidrag till studieresor, också för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, studieresor inom eller utom landet till barn och ungdomar som går i skola samt är under utbildning upp till 25 års ålder. Utdelningen från fondens medel får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses av kommunal förvaltning eller därmed jämställd myndighet.

Mer information om ansökningsperioder och annan information hittar du på stiftelsens hemsida https://www.stiftelsensiljeberget.se/