Sörbygdens Samhällsförening © 

Sörbygdens Samhällsförening - Munkedalsvägen 24, 455 41 Hedekas
Info.sorbygden@telia.com

        Rev Göran Sundell 2014-11-20

Kommunstyrelsen besökte Sörbygden 29/8

KS senaste dialogdag ägde rum i Sörbygden fredagen den 29 augusti. Företrädare för C, FP, M, MP och S, samt tjänstemän från kommunen besökte skolan i Hedekas, studerade fredagens Handlarrunda och avrundade dagen med föredrag om lokal serviceutveckling. Jan-Erik Larsson beskrev pilotprojektet med Tillväxtverket, där Sörbygden deltagit och SSF fick tillfälle att ge sin syn på servicebehovet i bygden. Slutligen rapporterade Lars-Olof Lyrdal från sommarens "Small Lake Meet".

Du finner SSF's presentationsmaterial här.

 

Handlarrundan har kommit igång

På initiativ av Munkedals kommun och i samarbete med Västra Götalandsregionen och Samhällsföreningen kommer vi att erbjuda transport till Hedekas för inköp m.m. en gång per vecka. Verksamheten är ett försök och därför gratis detta året. Här utnyttjas skolbussarna, under sin stilleståndstid, varje fredag. Du hittar mer information om Handlarrundan här.

 

Natur och medmänniskor mest uppskattat av Sörbygdens invånare

Stort tack till alla medverkande vid Rådslaget på Hedekas Bygdegård den 7 november!

De 67 deltagarna angav, att naturen och medmänniskorna i bygden är Sörbygdens största tillgångar och därmed de två viktigaste anledningarna till att vi vill bo här. Klicka här för bild. Andra positiva områden är bygdens service, tillgång till arbete och fritidsintressen.

 

I den fortsatta diskussionen definierades servicebehovet i Sörbygden. Här framstod vägen till Munkedal, en ny Bensinmack och en komplett skola som de viktigaste punkterna. Vi återkommer med mer information, när materialet från Rådslaget sammanställts.

 

Länsstyrelsens beslut avseende Kärnsjöns Vattenskyddsområde

Länsstyrelsen har beslutat om skydsåtgärder för Kärnsjöns ytvattentäkt den 7 november. Du kan läsa om beslutet och möjlligheter att överklag a på länsstyrelsens hemsida under Kungörelser, eller klicka här för att komma till dokumentet.

 

Service på landsbygden

Den 7 november inbjuder Sörbygdens Samhällsförening och Munkedals kommun till RÅDSLAG om servicebehovet i en bygd som Sörbygden. Bakom detta ligger att Tillväxtverket utsett Munkedlas kommun till en av tretton pilotkommuner, där landsbygdens servicebehov skall analyseras. Läs mer i Inbjudan.

 

Väg 928 mellan Hedekas och Munkedal

Den 1 oktober bjöds Samhällsföreningen och Trafikverkets representanter in till samtal om väg 928 vid Centerns möte i Fisketorps hembygdsgård. Vid mötet står det klart att Trafikverket inser vikten av en upprustning, men saknar medel om vägen inte prioriteras av "rätt instanser".

 

Så här skall det gå till: Munkedals kommun prioriterar vägen i sina planer. Därefter arbetar våra kommunala politiker för att vägen också prioriteras i Fyrbodals kommunförbund, varpå Kommunförbundet för upp prioriteringen i Regionens Infrastrukturforum. Därefter meddelar Regionen Trafikverket, som börjar arbeta med frågan.

 

Ledande politiker och tjänstemän i Munkedal arbetar nu i höst efter de nya riktlinjerna för prioritering. Vi återkommer så fort det meddelas något nytt i vägfrågan.

Rev Göran Sundell 2012-10-08

 

Kan jag rekommendera mina vänner att flytta till Sörbygden?

 

Frågeställningen kommer från en en av deltagarna vid Landsbygdsriksdagen i Blekinge nu i september och gällde landsbygden i sin helhet. Vi tycker att frågan är befogad för oss också. Sörbygdens Samhällsförening engagerar sig i landsbygdsutveckling, med fokus på den egna bygden. Under hösten börjar vi arbeta mer konkret med att belysa servicebehovet och undersöka olika möjligheter till förverkligande. Vi komer bl.a. med en inbjudan till en arbetskväll runt servicefrågorna i höst. Följ vårt arbete på den här sidan och på Bloggen som du finner i menyn här ovan.

 

Vad tycker du att landsbygden skall ha för servicefunktioner? Vad måste vi ha för att för att bibehålla en attraktiv bygd för boende, arbete och fritid? Dina idéer kommer att vara underlag för det fortsatta arbetet tillsammans med Munkedals kommun i projektet "Service på landsbygden".

 

 

Stöd Samhällsföreningen idag genom att bli medlem.
Sätt in 150 kr för privatperson eller 300 kr för företag på Bankgiro 622-8902. Skriv namnet i meddelandefältet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt och info

(Dokumentation och information från tidigare aktiviteter)

 

Samråd om ÖP14 - Översiktsplan 2014

SSF har gett kommentarer till den nya översiktsplanen för Munkedals kommun.

 

Dokumentation från Rådslaget den 7 november

Rådslaget den 7 november är nu dokumenterat. Du finner dokumentet här.

 

Förstudie i Socialt Entreprenörskap

Samhällsföreningen får bidrag från Västra Götalandsregionen för att göra en förstudie i Socialt Entreprenörskap  i Sörbygden. Studien Avser att inventera nya och gamla möjligheter till lokal service, samt att ge förslag till lokal hantering i framtiden.
Du kan läsa förstudien här

 

Landsbygdsstrategi för Munkedals kommun

I likhet med andra lokal utvecklingsgrupper i Munkedals kommun, har SSF inbjudits, att delta i arbetet med förslag till ny landsbygdsstrategi.