Hem

Grattis Wilhelmsson som utsetts till Årets företagare i Munkedal!

 

Sen 1975 har Kent Wilhelmsson drivit företaget KW Grävtjänst.

Reportage i Bohusläningen (7 maj 2015)

SÖRBYGDEN

SAMHÄLLSFÖRENING

 

Aktuellt just nu

AUKTION

Ett hem från 46-60 talet säljes

LINDSKOGS LÅDA

Söndagen den 31 maj kl.11

Mer information hittar du på Evenemag

Intressant att läsa:

 

Reportage i Bohuslänningen "Handlarrundan - här för att stanna"

Publicerad 6 maj 2015

Torgmiljön i Hedekas

Vikten av en välkomnande, vänlig och funktionell offentlig miljö kan inte överskattas. Både boende, verkande och besökare påverkas av den framtoning, som en central miljö ger oss. Diskussioner mellan Munkedals kommun och berörda parter runt den centrala miljön i Hedekas har påbörjats i Samhällsföreningens regi. Ett första förslag, som mött positivt gensvar, har presenterats vid ett möte i Hedekas Bygdegård den 12 mars. Nu fortsätter arbetet med att få förändringar till stånd. Detta sker bl.a. genom att Jan-Olof Karlsson, Munkedals kommun driver frågan vidare med kommunens politiker och tjänstemän. Vi ser fram emot en välvillig behandling av frågan och hoppas att så många som möjligt, kan engagera sig i det viktiga arbetet med att forma en attraktiv central miljö för såväl invånare som besökare i bygden.

Handlarrundan har kommit igång

 

På initiativ av Munkedals kommun och i samarbete med Västra Götalandsregionen och Samhällsföreningen kommer vi att erbjuda transport till Hedekas för inköp m.m. en gång per vecka. Verksamheten är ett försök och därför gratis detta året. Här utnyttjas skolbussarna, under sin stilleståndstid, varje fredag. Du hittar mer information om Handlarrundan här.

Natur och medmänniskor

mest uppskattat av Sörbygdens invånare

 

Stort tack till alla medverkande vid Rådslaget på Hedekas Bygdegård den 7 november!

De 67 deltagarna angav, att naturen och medmänniskorna i bygden är Sörbygdens största tillgångar och därmed de två viktigaste anledningarna till att vi vill bo här. Klicka här för bild. Andra positiva områden är bygdens service, tillgång till arbete och fritidsintressen.

 

I den fortsatta diskussionen definierades servicebehovet i Sörbygden. Här framstod vägen till Munkedal, en ny Bensinmack och en komplett skola som de viktigaste punkterna. Vi återkommer med mer information, när materialet från Rådslaget sammanställts.