Hem

Foto Simon Augustsson

Torgmiljön i Hedekas

Vikten av en välkomnande, vänlig och funktionell offentlig miljö kan inte överskattas. Både boende, verkande och besökare påverkas av den framtoning, som en central miljö ger oss. Diskussioner mellan Munkedals kommun och berörda parter runt den centrala miljön i Hedekas har påbörjats i Samhällsföreningens regi. Ett första förslag, som mött positivt gensvar, har presenterats vid ett möte i Hedekas Bygdegård den 12 mars. Nu fortsätter arbetet med att få förändringar till stånd. Detta sker bl.a. genom att Jan-Olof Karlsson, Munkedals kommun driver frågan vidare med kommunens politiker och tjänstemän. Vi ser fram emot en välvillig behandling av frågan och hoppas att så många som möjligt, kan engagera sig i det viktiga arbetet med att forma en attraktiv central miljö för såväl invånare som besökare i bygden.

Dags för årsmöte 22 mars 2015

Den 22 mars klockan 15.00 i Hedekas Bygdegård är det dags för årsmöte igen.

Kallelse och information finner du här.

 

Kommunstyrelsen besökte Sörbygden 29/8

KS senaste dialogdag ägde rum i Sörbygden fredagen den 29 augusti. Företrädare för C, FP, M, MP och S, samt tjänstemän från kommunen besökte skolan i Hedekas, studerade fredagens Handlarrunda och avrundade dagen med föredrag om lokal serviceutveckling. Jan-Erik Larsson beskrev pilotprojektet med Tillväxtverket, där Sörbygden deltagit och SSF fick tillfälle att ge sin syn på servicebehovet i bygden. Slutligen rapporterade Lars-Olof Lyrdal från sommarens "Small Lake Meet".

Du finner SSF's presentationsmaterial här.

Handlarrundan har kommit igång

På initiativ av Munkedals kommun och i samarbete med Västra Götalandsregionen och Samhällsföreningen kommer vi att erbjuda transport till Hedekas för inköp m.m. en gång per vecka. Verksamheten är ett försök och därför gratis detta året. Här utnyttjas skolbussarna, under sin stilleståndstid, varje fredag. Du hittar mer information om Handlarrundan här.

Natur och medmänniskor mest uppskattat av Sörbygdens invånare

Stort tack till alla medverkande vid Rådslaget på Hedekas Bygdegård den 7 november!

De 67 deltagarna angav, att naturen och medmänniskorna i bygden är Sörbygdens största tillgångar och därmed de två viktigaste anledningarna till att vi vill bo här. Klicka här för bild. Andra positiva områden är bygdens service, tillgång till arbete och fritidsintressen.

I den fortsatta diskussionen definierades servicebehovet i Sörbygden. Här framstod vägen till Munkedal, en ny Bensinmack och en komplett skola som de viktigaste punkterna. Vi återkommer med mer information, när materialet från Rådslaget sammanställts.

Rev Göran Sundell 2015-03-08

Stöd Samhällsföreningen idag genom att bli medlem.

Sätt in 150 kr för privatperson eller 300 kr för företag på Bankgiro 622-8902. Skriv namnet i meddelandefältet.

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS