Krisen kommer-Är du beredd? 16 april

Plats: Bygdegården
Ett samarrangemang med Vuxenskolan. Antalet är begränsat till 15 st. så anmäl dig direkt. Anmälan görs direkt till Vuxenskolan. Se program och anmälan i dokument.