Info från Sörbygdens Utveckling AB-SVB

Just nu pågår en nyemission i Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb) målsättningen är att emissionen ska inbringa ett kapital av 3 miljoner kronor.
​Mer information finns på hemsidan www.sorbygdensutveckling.se

Inspelningen från det sista mötet kan du se på Sörbygdens facebook sida 

Tidigare Nyheter kring affären!

Nyheter kring affären! Sörbygden Utveckling AB vill informera om att ett utvecklingsbolag har bildats.
​Här är grundidén att Sörbygdens invånare går ihop och samäger fastigheter för att säkerställa nödvändig service.
Bolaget har lyckats att förvärva affärsfastigheten och nu gäller det att vi som bor i bygden går ihop och säkerställer att det finns kapital i bolaget.
Möt representanter på ett informationsmöte på Bygdegården, den 5 december kl 17:00. Där kommer dem att informera om hur man går till väga för att köpa andelar.
Hälsningar från representanter på Utvecklingsbolaget

Följ Sörbygdens Utveckling AB-SVB och deras arbete på facebook.