Minnesanteckningar från möte 2021-10-24

Fem områden presenterades för det fortsatta arbetet.
1 Affären
2 Bilda ett lokalt AB
3 Utveckla föreningslivet
4 Kommersiell service
5 Kommunens översiktsplan ÖP 2040
Efter kaffepaus grupperade sig mötesdeltagarna i något av de föreslagna områdena.
Grupp Affären
Gruppens arbete resulterade i synpunkter ur ett konsumentperspektiv på hur affären skulle kunna utvecklas och kompletteras.
                           Förutsättning att affären har minst samma utbud som idag
                           Utökning med trädgårdsutrustning
                           Bort med fundament efter den gamla bensinstationen
                           Ny affärsinnehavare bör hyra lokalen av ny ägare
Grupp ”Sörbygdens AB”
                           Efter en intensiv diskussion bestämde gruppen att man går vidare med att
                           bilda ett AB. Gruppen kommer att samlas inom kort för fortsatt arbete.
Grupp Kommersiell service
                           Gruppen var mycket kreativ vilket resulterade i följande tänkbara områden:
                           -Städ, tvätt, strykning och mangling
                           -Taxi
                           -Frisör
                           -Fotvård
                           -Filial för djurfoder, västhusprodukter etc
                           -Bilverkstad och biltvätt
                           -Bageri
                           -Trävaruprodukter
                           -Cafe´
                           -Kläder och handarbete
                           -Paket och varuutkörning
 
 
Grupp Föreningslivet
                           Gruppen konstaterade att flera föreningar i bygden var
                           representerade på mötet.
                           En förteckning av aktiva föreningar sammanställdes.
                           Gruppen föreslog att en ”Föreningsdag”  anordnas där verksamheterna
                           presenteras.
                           Gemensamt kalendarie över föreningarnas aktiviteter.
                           Överordnad styrelse
                           Syftesgrupper – bio, elljusspår, small lake meet etc.
                           Gruppen beslutade att träffas på nytt för att gå vidare.
Grupp ÖP 2040
                           Ämnet lockade inte någon denna kväll. Vi får återkomma.
Sammanfattning
                           Grupp AB och Föreningsliv jobbar vidare. Återrapport vid senare tillfälle.
                           Grupp Affär och kommersiell service återupptar sitt arbete när frågan om
                           affären och framtida verksamhet kan presentera en lösning.