Minnesanteckningar från möten 2021-10-03

Mötet var initierat av Sörbygdens samhällsförening som också var arrangör.
Syftet med mötet var att efterhöra intresset för att tillsammans stärka och utveckla attraktionskraften i Sörbygden.  Vi utgick från följande:
En bygd i tillväxt dit människor vill flytta och leva sina liv.
En bygd som uppmärksammas utanför våra gränser.
En bygd som präglas av positiva och kreativa människor.
En bygd med framtidstro.
Vad har vi idag?

  • Stark gemenskap
  • Aktivt föreningsliv
  • Lättillgänglig natur
  • Ny förskola och skola
  • Arbetsplatser
  • Driftiga företag
  • Utbyggt bredband
  • m.m.

Mötet resulterade i att vi fastställde datum för nytt möte till den 24 okt. Syftet med detta möte var att konkretisera och identifiera målsättningar för det fortsatta arbetet.