Planket för sponsorskyltarna

Våra hjältar Lennart Thuresson, Sören Henriksson, Yngve Johansson och Anders Sandblom från SPF satte upp planket för sponsorskyltarna i juni.